کودک آزاری در رفسنجان

‌ ستایش در بیمارستان تحت درمان است روی بدن ستایش سه ساله آثاری از کبودی، زخم و سوختگی با سیگار دیده می شود این کودک از 2 روز قبل به دلیل اذیت و آزار...