دختران بازمانده از ازدواج!

مدیر کل امور حمایت های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: هم اکنون بیش از 100 هزار دختر بالای 35 سال تحت پوشش این کمیته بازمانده از ازدواج در کشور هستند. به گزارش خبرگزاری...