بازداشت برای نفقه جان زن را ستاند ….

ساعت 12 ظهر 16 فروردین ماه مأموران گشت کلانتری 18 بازار بندرعباس برای اجرای حکم جلب مردی واقع در میدان برق و برابر بانک سپه وارد عمل شدند. محمد اسماعیل مشایخ رئیس پلیس بندرعباس...