برچسب: نازایی

فرزند آوری 0

هزینه جراحی بازگشت باروری رایگان شد

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت از حذف فرانشیز اعمال جراحی برگشت باروری … به گزارش ایسنا، دکتر محمداسماعیل مطلق ضمن اعلام این خبر، گفت: با این اقدام، در زمینه...