برچسب: مادر

0

1277 مورد ولادت از مادران زیر 15 سال (1393 شش ماهه اول)

-در شش ماهه اول سال 1393 تعداد 764747 واقعه ولادت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.2 درصد افزایش داشته است. ـ تعداد ولادت ثبت شده شهری در شش ماهه...