گزارشی از مرگ میر مادران باردار زیر 20 سال

آمارهای رسمی ثبت‌احوال نشان می‌دهد شمار زیادی از کودکان و نوجوانان قبل از رسیدن به سن 18 سال ازدواج می‌کنند یا این‌که دختر و پسر با هم فرار می‌کنند و به دلایل سنتی و...