فتوای جدید در خصوص حکم شرعی فرزند خوانده

سوال: زوج جوانی که بیش از دو سال است ازدواج کرده اند ولی دارای فرزند نگردیده اند میخواهند یک پسربچه یا دختربچه را به فرزندی قبول کرده و تربیت نمایند با عنایت به اینکه...