فاصله سنی مناسب بین همسران چیست؟

افزایش آمار طلاق و پیامدهای آن برای فرد و جامعه در سال‌های اخیر آن‌چنان دارای نرخ رو به افزایشی بوده، که بررسی علل و دلایل آن به یکی از دغدغه‌های کارشناسان اجتماعی و مسئولین...