مهارت های زناشویی باید از دبیرستان آغاز شود

یک روانشناس مشاوره پیش از ازدواج را یکی از راهکارهای کاهش طلاق در شرایط فعلی دانست و گفتَ: لازم است این نوع مشاوره، مانند آزمایش اعتیاد اجباری شود. دکتر بیوک تاجری، روانشناس و استاد...