برچسب: خشونت

0

1350 مرد در سال 1393 مورد تعرض و خشونت زنان شان قرار گرفته اند

پزشکی قانونی تعداد مردانی را که قربانی خشونت خانگی می‌شوند، بسیار بیشتر از تعداد رسمی پرونده‌های مفتوحه بیان می‌کند. مجید رضازاده، کارشناس اجتماعی و رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور...