سزارین و آثار مخرب آن …

محققان دانشگاه وین در جدیدترین یافته‌های خود مدعی شده‌اند که استفاده روزافزون از عمل سزارین بر روند تکامل انسان اثر گذاشته است. به گزارش ایسنا، این یافته‌ها نشان داده که اکنون مادران بیشتری برای زایمان...