۸۰ میلیونی شدیم

رییس سازمان ثبت احوال ایران جمعیت کشور را ۷۸ میلیون و جمعیت کلی ایرانیان را ۸۰ میلیون نفر اعلام کرد، آماری که نشان می‌دهد شمار ایرانیان مهاجر در خارج کشور دو میلیون نفر است....