برای جدایی عجله نکنید!

به اعتقاد روانشناسان در یک ازدواج ناموفق، طلاق اولین راه حل نیست و بدون شک همیشه هم راه حل درستی نیست. به گزارش ایسنا، زن و مرد هر دو پس از طلاق اتفاقات خوبی...