تجربه ها و توصیه ها در ازدواج

آنچه اغلب افراد از یک ازدواج موفق انتظار دارند با تصور افرادی که زندگی مشترک را چندین سال تجربه کرده‌اند بسیار متفاوت است. کارشناسان می‌گویند در این زمینه استفاده از تجربیات زوج‌های موفق که...