خواهری زن داداشش را به ضرب گلوله کشت !!!

ایران نوشت:یک دختر در شلیک ناخواسته‌ای عروسشان را به قتل رساند. این دختر 23 ساله در اداره مشاوره و مددکاری به کارشناس مشاوره پلیس اصفهان گفت: در 18 سالگی به خاطر شکست عاطفی چندین...