قتل برای عشق !!!!

آتش عشق جوان ایرانی به دختر افغان آنچنان شعله‌ور شد که پدر و دختری را به قتل رساند و کودکی را زخمی کرد.به نقل از شرق، مرد جوان که سینا نام ‌دارد یک سال...