کاهش متوسط سن اعتیاد زنان به 27 سال

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت: پدیده زندگی مجردی در دختران با توجه به زیرساخت‌های فرهنگی برای جامعه ما مسائل خاص خود را به دنبال دارد. به گزارش ایسنا، فهیمه فرهمندپور...