اجرای طرح رایگان «مشاوره ژنتیک»

رییس سازمان بهزیستی کشور از آغاز طرح رایگان مشاوره ژنتیک در چهار استان کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، همایون هاشمی در نشست هم اندیشی مدیران سازمان بهزیستی و تعدادی از نمایندگان مجلس در...