رفتن به نوشته‌ها

ماه: اسفند 1395

آقای فرهادی شما اسکار نگرفتید نشان خورشید بر سینه ایران زدید

به نام خدای بزرگ با تبریک و تحسین و درود بر کارگردان خوب و پرآوازه ایران جناب آقای اصغر فرهادی و بازآفرینی یک افتخار به…