رفتن به نوشته‌ها

ماه: بهمن 1393

چرا برای آموزش مهارتهای زندگی هزینه نمیکنیم ؟!!

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: استراتژی سازمان بهزیستی کشور در رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی، بازاریابی اجتماعی و همچنین حمایت طلبی است. حبیب‌الله مسعودی…