رفتن به نوشته‌ها

ماه: دی 1386

برخلاف باور رايج با بالا رفتن سن افراد خوشبخت ترهستند

ليسي و همكارانش ‪۲۷۳‬فرد با ميانگين سني ‪۳۱‬سال و ‪۲۶۹‬فرد با ميانگين سني ‪۶۸‬سال را مورد بررسي قرار دادند. از اين افراد درباره ميزان خوشبختي…

هر 20 زندانی یک زندانی قربانی سوء استفاده جنسی

بر اساس گزارشات وزیر دادگستری آمریکا از هر 20 زندانی یک زندانی در زندان های آمریکا قربانی خشونتها و سوء استفاده های جنسی قرار می…