رفتن به نوشته‌ها

ماه: دسامبر 2007

برخلاف باور رایج با بالا رفتن سن افراد خوشبخت ترهستند

لیسی و همکارانش ‪۲۷۳‬فرد با میانگین سنی ‪۳۱‬سال و ‪۲۶۹‬فرد با میانگین سنی ‪۶۸‬سال را مورد بررسی قرار دادند. از این افراد درباره میزان خوشبختی…

هر ۲۰ زندانی یک زندانی قربانی سوء استفاده جنسی

بر اساس گزارشات وزیر دادگستری آمریکا از هر ۲۰ زندانی یک زندانی در زندان های آمریکا قربانی خشونتها و سوء استفاده های جنسی قرار می…