رفتن به نوشته‌ها

دسته: حقوق زنان

دادن حق يکطرفه ازدواج مجدد به مردان، جفا به زن

آمنه شيرافکن : خاتمی، شاهروی را مجتهدی روشن ‌بين توصيف کرد و افزود: «قطعا آقای شاهرودی در اين لايحه به موضوع عدالت توجه‌کرده‌‌اند چراکه ايشان…

برابری دیه زن و مرد(طرح نمایندگان اصولگرای مجلس)

جامعه زینب دارای هشت نماینده زن در مجلس است که همگی عضو جناح اصولگرای این مجلسند. بشنويدگزارش رادیویی ماریا سرسالاری از طرح برابری دیه زن…