رفتن به نوشته‌ها

تابعیت زن ایرانی در ازدواج با مرد غیر ایرانی

،سووال چرا اگر زنی ایرانی بخواهند با یک فرد خارجی ازدواج کند ، باید از وزارت کشور اجازه بگیرد و چرا پس از ازدواج ، همسر و فرزندانش تبعه ایران نمی گیرند ؟

پاسخ : بحث تابعیت در کشور ما به دلایل زیر دارای محدودیت می باشد ؛
 

          ملاحظات متعدد جمعیتی : اعط

منتشر شده در سایر