رفتن به نوشته‌ها

دو سوم طلاق‌ها در كشور توافقي است

معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان گفت: بايد در دستگاه قضائي براي بررسي عوامل وقوع طلاق اطلاعات مناسبي جمع‌آوري و به ثبت برسد.
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان در رابطه با اين‌كه كدام دس

منتشر شده در اخبار طلاق