رفتن به نوشته‌ها

آمارثبت پرونده‌های تجاوزبه عنف روبه افزایش است

فرمانده نیروی انتظامی درباره ارائه آمار متهمان دستگیر شده جرایم تجاوز به عنف نیز ، یادآورشد: وقتی کسی را دستگیر می‌کنیم در مرحله اتهام است و ممکن است این اتهام در دستگاههای قضایی ثابت نشود و اگر آماری درباره این افراد به رسانه‌ها داده شود، ممکن است ذهن جامعه را مشوش کند.

فرمانده ناجا با بیان این که در حال حاضر آمارها صحیح‌تراز گذشته است، گفت: در مجازاتی که دادگاه برای مجرمان تجاوزات به عنف در نظر می‌گیرد همیشه اعدام نیست و ممکن است به شلاق، زندان و جزای نقدی منجر شود، همچنین در بسیاری از موارد این اتهامات در دادگاه به عنوان تجاوز به عنف ثابت نمی‌شود و اثبات این مساله تا حدی پیچیده و سخت است، در نتیجه مجازاتهای پیش‌بینی شده نیز مجازاتهای قابل انتظار در برای این جرایم نیست.

ما کارمان تا پشت دیوارهای دادستانی است

وی تصریح کرد: مساله مربوط به بازگشت مجرمان تجاوزات به عنف به جامعه را بیشتر باید از دستگاههای قضایی سؤال کنید چون ما کارمان تا پشت دیوارهای دادستانی است.

سردار احمدی مقدم با اشاره به این که امنیت بانوان در سال جاری مورد توجه پلیس قرار گرفته است، یادآورشد: هدف اصلی متجاوزان به عنف، بانوان و دختران جوان هستند در حالی که گام اول را خودشان بر می‌دارند و چون نمی‌دانند چه بلایی سرشان خواهد آمد در دام می‌افتند که در این زمینه باید کار فرهنگی در جامعه صورت گیرد.

وی با تاکید بر این که جرایم تجاوزات به عنف از بدترین نوع جرایم در کشور است، خاطرنشان کرد: زمینه‌های سوء استفاده در جامعه باید کنترل شود و دستگاه قضایی نیز باید برخورد قاطعتری را با این مجرمان داشته باشد تا انعکاس این برخورد در جامعه موجب تادیب افراد شود.

آمار ثبت پرونده‌های جرایم تجاوز به عنف با افزایش اعتماد مردم به پل

منتشر شده در آمار و گزارش