رفتن به نوشته‌ها

آمارثبت پرونده‌هاي تجاوزبه عنف روبه افزايش است

فرمانده نيروي انتظامي درباره ارائه آمار متهمان دستگير شده جرايم تجاوز به عنف نيز ، يادآورشد: وقتي كسي را دستگير مي‌كنيم در مرحله اتهام است و ممكن است اين اتهام در دستگاههاي قضايي ثابت نشود و اگر آماري درباره اين افراد به رسانه‌ها داده شود، ممكن است ذهن جامعه را مشوش كند.

فرمانده ناجا با بيان اين كه در حال حاضر آمارها صحيح‌تراز گذشته است، گفت: در مجازاتي كه دادگاه براي مجرمان تجاوزات به عنف در نظر مي‌گيرد هميشه اعدام نيست و ممكن است به شلاق، زندان و جزاي نقدي منجر شود، همچنين در بسياري از موارد اين اتهامات در دادگاه به عنوان تجاوز به عنف ثابت نمي‌شود و اثبات اين مساله تا حدي پيچيده و سخت است، در نتيجه مجازاتهاي پيش‌بيني شده نيز مجازاتهاي قابل انتظار در براي اين جرايم نيست.

ما كارمان تا پشت ديوارهاي دادستاني است

وي تصريح كرد: مساله مربوط به بازگشت مجرمان تجاوزات به عنف به جامعه را بيشتر بايد از دستگاههاي قضايي سؤال كنيد چون ما كارمان تا پشت ديوارهاي دادستاني است.

سردار احمدي مقدم با اشاره به اين كه امنيت بانوان در سال جاري مورد توجه پليس قرار گرفته است، يادآورشد: هدف اصلي متجاوزان به عنف، بانوان و دختران جوان هستند در حالي كه گام اول را خودشان بر مي‌دارند و چون نمي‌دانند چه بلايي سرشان خواهد آمد در دام مي‌افتند كه در اين زمينه بايد كار فرهنگي در جامعه صورت گيرد.

وي با تاكيد بر اين كه جرايم تجاوزات به عنف از بدترين نوع جرايم در كشور است، خاطرنشان كرد: زمينه‌هاي سوء استفاده در جامعه بايد كنترل شود و دستگاه قضايي نيز بايد برخورد قاطعتري را با اين مجرمان داشته باشد تا انعكاس اين برخورد در جامعه موجب تاديب افراد شود.

آمار ثبت پرونده‌هاي جرايم تجاوز به عنف با افزايش اعتماد مردم به پل

منتشر شده در آمار و گزارش