گزارش شبکه سی ان ان از موسسه امین

گزارش دیدنی از موسسه که توسط شبکه جهانی سی ان ان تهیه گردیده.

مطالب مرتبط