رفتن به نوشته‌ها

بررسی عوامل بزه دیدگی در خانواده

یک شب اتش در نیستانی فتاد سوخت چون اشکی که بر جانی فتاد
شعله تا سرگرم کار خويش شد هر نيي شمع مزار خويش شد
ني به آتش گفت:کين آشوب چيست؟ مر تورا زين سوختن مطلوب چيست؟
گفت آتش بي سبب نفروختم دعوي بي معنيت را سوختم
زانکه مي گفتي نيم با صد نمود همچنان در بند خود بودي که بود
مرد را دردي اگر باشد خوش است درد بي دردي علاجش آتش است
از مهمترین شرایط و عوامل زمینه ساز بزه و بزه دیدگی می توان به خشونتهای خانواده بخصوص والدین ، بی اعتقادی آنان ، سطح درآمد (پایین یا بالا) ، میزان تحصیلات ، اعتیاد و طلاق و نظایرآن اشاره کرد .
نتایج تحقیقی که در سال 1380 در استان گلستان انجام شده نشان می دهد که بعلت ازدياد اقوام مختلف در اين منطقه اعتیاد بعنوان مهمترین عامل در بروز تعارضات خانوادگی و ارتکاب جرم فرزندان محسوب می شود .همچنين بی سوادی والدین در افزایش بزه فرزندان مؤثر است از سوی دیگر بيشترين افراد بزهکار متعلق به خانواده های از هم پاشیده مي
باشد.بطور کلی برای پیشگیری و عدم گسترش بزه باید ابتدا سه اولویت را در نظر گرفت ؛ عموم مردم ، افراد در معرض خطر و توجه به بزه دیدگان . که در این راستا توسعه نهادی یعنی توجه به خانواده ، ارزشهای آن ، مراقبت از فرزندان ، آموزش والدین بخصوص زوجهای جوان در برخورد با فرزندان و چگونگی تسلط و نظارت بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
بزه دیده به کسی اطلاق می شود که توسط یک فرد بزهکار یا تحت شرایطی خاص مثلاً اختلال روانی والدین ، طلاق ، تعارض های تربیتی ، ضعف نظام های حمایتی اجتماعی یا ضعف های شخصیتی خود ، ستم و بزه را متحمل می شود . بزه دیده معادل انگلیسی Crimevictim است و در حقیقت نقطه مقابل بزهکار یا delinquentcy می باشد. بزهدیدگان قربانیان بزهکاری هستند و مصايب آن را تحمل می کنند .(ساروخانی ، 1370) .
خانواده عبارتست زن ومرد و فرزنداني كه بين آنها رابطه اي خاص برقرار باشد كه به موازين سلوك و حل مسائل و شيوه زندگي ميانجامد.(اينترنت)مقدمه :
تحقیقات و مطالعات در سالهای اخیر نشان می دهد که آسیب های اجتماعی در جوامع رو به افزایش است و برای مهار کردن آن باید به بررسی و شناسایی علل و تلاش درجهت حل مسائل بصورت علمی وریشه ای پرداخت .
یکی از مهمترین زمینه های رشد و توسعة بزه و بزه دیدگی خانواده است . متخصصان و کارشناسان ، مدد کاران بهزيستي ، حقوق دانان و جامعه شناسان معتقدند برای ایمن سازی افراد جامعه و تقلیل آسیب های اجتماعی باید به بررسی علل و عواملی پرداخت که به نوعی شرایط و موقعیت هایی را فراهم می آورند که تحت ت%

منتشر شده در اخبار خواندنی خانوادهمشاوره خانوادهمقالات