رفتن به نوشته‌ها

حمایت سازمان‌های دولتی از کودکان‌کار در حد حرف

رئیس شبکه همیاری کودکان کار و خیابان ایران، معلولیت فقر را در جامعه و یا در خانواده عامل اصلی معضل کودکان کار دانست و افزود: اگر مشکلات اقتصادی را نمی‌توان به صورت کلی حذف کرد اما می‌توان آن را به حداقل رساند.
رئیس شبکه همیاری کودکان کار و خیابان ایران، در ارتباط با ترکیب جنسیتی کودکان کار افزود: در این مورد آمار دقیقی وجود ندارد و معمولا به طور کلی کودکان زیر ۱۸ سال که مدرسه نمی‌روند، دچار این پدیده می‌شوند.
وی تصریح کرد: بنابراین در سرشماری سال ۸۵ ، حدود ۱۵ میلیون کودک زیر ۱۸ سال وجود داشته و در ۵ سال گذشته کودکان کار بیشتر پسر بوده و در حال حاضر نیز اگر دختران بیشتر نباشند، می‌توان گفت که تعداد آنها تقریبا برابر است.
قاسم زاده گفت: این پدیده عمدتا در کشورهای در حال رشد بیشتر است، کشورهایی که از لحاظ منابع فقیر هستند و توزیع درآمد در آنها درست انجام نمی‌شود، به طور مثال کشور هند که جزء کشورهای جهان سوم بوده بیشترین کودکان کار در خیابان را دارد و بیشترین اقدامات را برای مقابله با این مساله اجتماعی انجام داده و به دلیل اینکه نمی‌توان این پدیده را به طور کلی از بین برد، نوع کارهای کودکان را تغییر داده است.
وی اظهار کرد: سازمان های غیردولتی در نظر دارند مدت زمان کار کودکان و یا نوع کار آنها را تغییر داده و به این ترتیب خانواده ها را نیز به این مساله مجاب می کنند.
قاسم زاده در ادامه گفت: فعالیت سازمان های غیردولتی در ایران در ۱۰ سال گذشته گسترش یافته و در نتیجه مراکز آموزشی برای حرفه آموزی و آموزش بهداشت و سوادآموزی در جهت توانمندسازی کودکان کار ایجاد شده است و تا حدودی نیز موفق بوده‌اند.
رئیس شبکه همیاری کودکان کار و خیابان ایران با مثبت ارزیابی کردن فعالیت این سازمان‌های غیردولتی در جهت توانمند سازی کودکان کار گفت: متاسفانه فعالیت این انجیوها به صورت قانونی به سازمان بهزیستی واگذار شده و این درحالی است که حمایت از کودکان کار و خیابان از عهده یک سازمان برنمی‌آید و باید اقدامات همه جانبه در این مورد صورت گیرد.

رئیس شبکه همیاری کودکان کار و خیابان ایران گفت: شهرداری نیز اقداماتی در جهت شناسایی و ساماندهی این کودکان انجام داده اما فعالیت سازمان‌های دولتی فقط در حد حرف و پروژه باقی مانده و اقدامات جدی در این خصوص انجام نشده، بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به گستردگی این معضل و یا پدیده اجتماعی، سازمان متولی برای پاسخ گویی به این مشکل کافی نباشد.
فاطمه قاسم زاده در گفت وگو با ایلنا، در رابطه با موثرترین گام برای مقابله و کاهش کودکان کار در خیابانها، حذف فقر اقتصادی در خانواده برای بهبود اوضاع اقتصادی خانواده ها را پیشنهاد داد.
وی معلولیت اقتصادی و یا فقر اجتماعی و جدی نگرفتن پدیده کودکان کار از سوی سازمان‌های دولتی و غیردولتی باعث پیشرفت و تداوم این معضل شده است….>>>

منتشر شده در اخبار کودکان و جوانانخواندنی ها