رفتن به نوشته‌ها

حمایت سازمان‌های دولتی از کودکان‌کار در حد حرف

رئیس شبکه همیاری کودکان کار و خیابان ایران، معلولیت فقر را در جامعه و یا در خانواده عامل اصلی معضل کودکان کار دانست و افزود: اگر مشکلات اقتصادی را نمی‌توان به صورت کلی حذف کرد اما می‌توان آن را به حداقل رساند.
رئیس شبکه همیاری کودکان کار و خیابان ایران، در ارتباط با تركيب جنسیتي کودکان کار افزود: در اين مورد آمار دقیقی وجود ندارد و معمولا به طور كلي كودكان زیر 18 سال که مدرسه نمی‌روند، دچار این پدیده می‌شوند.
وي تصريح كرد: بنابراين در سرشماری سال 85 ، حدود 15 میلیون کودک زیر 18 سال وجود داشته و در 5 سال گذشته کودکان کار بیشتر پسر بوده و در حال حاضر نيز اگر دختران بیشتر نباشند، مي‌توان گفت كه تعداد آنها تقریبا برابر است.
قاسم زاده گفت: این پدیده عمدتا در کشورهای در حال رشد بیشتر است، کشورهایی که از لحاظ منابع فقیر هستند و توزیع درآمد در آنها درست انجام نمی‌شود، به طور مثال كشور هند كه جزء کشورهای جهان سوم بوده بیشترین کودکان کار در خیابان را دارد و بیشترین اقدامات را برای مقابله با این مساله اجتماعی انجام داده و به دلیل اینکه نمی‌توان این پدیده را به طور کلی از بین برد، نوع کارهای کودکان را تغییر داده است.
وی اظهار كرد: سازمان های غیردولتی در نظر دارند مدت زمان کار کودکان و یا نوع کار آنها را تغییر داده و به اين ترتيب خانواده ها را نيز به اين مساله مجاب مي كنند.
قاسم زاده در ادامه گفت: فعالیت سازمان های غیردولتی در ایران در 10 سال گذشته گسترش یافته و در نتیجه مراکز آموزشی برای حرفه آموزی و آموزش بهداشت و سوادآموزی در جهت توانمندسازی کودکان كار ایجاد شده است و تا حدودی نيز موفق بوده‌اند.
رئیس شبکه همیاری کودکان کار و خیابان ایران با مثبت ارزيابي كردن فعالیت این سازمان‌های غیردولتی در جهت توانمند سازي كودكان كار گفت: متاسفانه فعاليت اين انجيوها به صورت قانونی به سازمان بهزیستی واگذار شده و اين درحالي است که حمايت از كودكان كار و خيابان از عهده یک سازمان برنمی‌آید و باید اقدامات همه جانبه در اين مورد صورت گیرد.

رئیس شبکه همیاری کودکان کار و خیابان ایران گفت: شهرداری نیز اقداماتی در جهت شناسایی و ساماندهی اين كودكان انجام داده اما فعالیت سازمان‌های دولتی فقط در حد حرف و پروژه باقی مانده و اقدامات جدی در اين خصوص انجام نشده، بنابراين به نظر مي‌رسد با توجه به گستردگی این معضل و یا پدیده اجتماعی، سازمان متولي برای پاسخ گویی به این مشکل کافی نباشد.
فاطمه قاسم زاده در گفت وگو با ایلنا، در رابطه با موثرترین گام برای مقابله و كاهش کودکان کار در خیابانها، حذف فقر اقتصادی در خانواده برای بهبود اوضاع اقتصادی خانواده ها را پیشنهاد داد.
وي معلولیت اقتصادی و یا فقر اجتماعی و جدی نگرفتن پدیده کودکان کار از سوي سازمان‌های دولتی و غیردولتی باعث پیشرفت و تداوم این معضل شده است….>>>

منتشر شده در اخبار کودکان و جوانانخواندنی ها