رفتن به نوشته‌ها

جشنواره «مطلع عشق» در اردبیل برگزار شد

وی با اشاره به اینکه بسیاری از والدین در دادن مشاوره به فرزندان خود در زمینه ازدواج ناتوان هستند، گفت: بیش از ۷۰ درصد دختران مجرد علت عدم ازدواج خود را نداشتن اعتماد به طرف مقابل می‌دانند.
وی با اشاره به اینکه ما منکر مشکلات بیکاری، مسکن و تنگناهای مالی در جامعه نیستم، اظهار داشت: هر چند ادعای نداشتن شغل و مسکن عامل برخی از ناکامی‌ها است اما باید شرایط ذهنی را نیز آماده و مهیای ازدواج سهل و آسان قرار داد.
وی توجه به تشریفات و ظواهر موجود در امر ازدواج را مشکل آفرین خواند و گفت: در حالی که ۷۰ درصد از پسران با طرح مشکل مالی از ازدواج طفره می‌روند اما تمام مشکل به معنی واقعی این نیست، بلکه تصور نادرست از ازدواج است که در قالب تشریفات، جوانان را دچار هراس کرده است.
عصارنیا تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد خانوادها از مشاوره با فرزندان خود گریزان هستند و ارتباط عاطفی مناسب با فرزندان خود در امر ازدواج ندارند و این امر سبب شده است که بسیاری از ناهنجاری‌ها در جامعه شکل پیدا کند.
وی پیچیدگی یافتن دختر مناسب در امر ازدواج را یکی دیگر از مشکلات و موانع پیش روی جوانان عنوان کرد و گفت: برای حل این معضل سازمان ملی جوانان در فکر گسترش مراکز همسریابی است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازم%D

منتشر شده در اخبارسایر