رفتن به نوشته‌ها

جشنواره «مطلع عشق» در اردبيل برگزار شد

وي با اشاره به اينكه بسياري از والدين در دادن مشاوره به فرزندان خود در زمينه ازدواج ناتوان هستند، گفت: بيش از 70 درصد دختران مجرد علت عدم ازدواج خود را نداشتن اعتماد به طرف مقابل مي‌دانند.
وي با اشاره به اينكه ما منكر مشكلات بيكاري، مسكن و تنگناهاي مالي در جامعه نيستم، اظهار داشت: هر چند ادعاي نداشتن شغل و مسكن عامل برخي از ناكامي‌ها است اما بايد شرايط ذهني را نيز آماده و مهياي ازدواج سهل و آسان قرار داد.
وي توجه به تشريفات و ظواهر موجود در امر ازدواج را مشكل آفرين خواند و گفت: در حالي كه 70 درصد از پسران با طرح مشكل مالي از ازدواج طفره مي‌روند اما تمام مشكل به معني واقعي اين نيست، بلكه تصور نادرست از ازدواج است كه در قالب تشريفات، جوانان را دچار هراس كرده است.
عصارنيا تصريح كرد: بيش از 80 درصد خانوادها از مشاوره با فرزندان خود گريزان هستند و ارتباط عاطفي مناسب با فرزندان خود در امر ازدواج ندارند و اين امر سبب شده است كه بسياري از ناهنجاري‌ها در جامعه شكل پيدا كند.
وي پيچيدگي يافتن دختر مناسب در امر ازدواج را يكي ديگر از مشكلات و موانع پيش روي جوانان عنوان كرد و گفت: براي حل اين معضل سازمان ملي جوانان در فكر گسترش مراكز همسريابي است.
معاون فرهنگي و اجتماعي سازم%D

منتشر شده در اخبارسایر