رفتن به نوشته‌ها

جاي خالي مشاوره قبل از ازدواج ها، عامل افزايش واقعه طلاق است

دكتر بهرامي کسب اطلاعات، استفاده از تجربه ديگران و تصميم‌گيري در فضاي غير اضطراري را مثبت ارزيابي کرد و در همين زمينه افزود: مراکزي که به طور تخصصي به امر مشاوره دادن به جوانان بپردازند در جامعه کافي نبوده و ديده نمي‌شوند. علت عدم کارايي اين موسسات در امر ازدواج جوانان آمار بالاي طلاق است. ميزان طلاق در جامعه به اين معني است که انتخاب‌ها سنجيده و به درستي انجام نمي‌گيرد. بنابراين فعاليت در زمينه ارائه مشاوره و گسترش چنين مراکزي قطعا مفيد خواهد بود. چرا که آنچه که در حال حاضر وجود دارد براي مسئله ازدواج با اين درجه اهميت کافي نيست.
وي در عين حالي که مراجعه جوانان به مراکز مشاوره ازدواج را امر مفيدي جهت تصميم‌گيري ارزيابي کرد اين مراکز را راه حل کافي جهت رفع مشکل ازدواج ندانست و افزود: با توجه به نيازهاي موجود جامعه ما، اين مر%
منتشر شده در اخبار ازدواجاخبار طلاقمشاوره خانواده