رفتن به نوشته‌ها

جای خالی مشاوره قبل از ازدواج ها، عامل افزایش واقعه طلاق است

دکتر بهرامی کسب اطلاعات، استفاده از تجربه دیگران و تصمیم‌گیری در فضای غیر اضطراری را مثبت ارزیابی کرد و در همین زمینه افزود: مراکزی که به طور تخصصی به امر مشاوره دادن به جوانان بپردازند در جامعه کافی نبوده و دیده نمی‌شوند. علت عدم کارایی این موسسات در امر ازدواج جوانان آمار بالای طلاق است. میزان طلاق در جامعه به این معنی است که انتخاب‌ها سنجیده و به درستی انجام نمی‌گیرد. بنابراین فعالیت در زمینه ارائه مشاوره و گسترش چنین مراکزی قطعا مفید خواهد بود. چرا که آنچه که در حال حاضر وجود دارد برای مسئله ازدواج با این درجه اهمیت کافی نیست.
وی در عین حالی که مراجعه جوانان به مراکز مشاوره ازدواج را امر مفیدی جهت تصمیم‌گیری ارزیابی کرد این مراکز را راه حل کافی جهت رفع مشکل ازدواج ندانست و افزود: با توجه به نیازهای موجود جامعه ما، این مر%
منتشر شده در اخبار ازدواجاخبار طلاقمشاوره خانواده