رفتن به نوشته‌ها

برخي ژنرالهاي آمريكايي خواستارآزادي همجنس‌گرايي در ارتش شدند

بنا بر اين گزارش، اوباما از لغو چنين قانوني به درخواست اين مقامات عالي‌رتبه سابق ارتش، پاسخ احتياط‌آميزي داده و خاطرنشان ساخت که با فرماندهان نظامي در اين باره کار کرده و با آنها به توافق نظر در اين باره خواهد رسيد.

اوباما در جريان يک مصاحبه با روزنامه «فيلادلفيا»، پيش از پيروز شدنش در انتخابات آمريکا گفته بود: هرچند من بارها گفته‌ام که با چنين طرحي مبني بر اجازه ندادن به فعاليت‌هاي جنسي همجنس‌بازان در خدمات نظامي مخالفم، اما عقيده دارم که بهترين راه اين است که چنين موضوعي را با فرماندهان نظامي‌مان مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و با آنها به اين نتيجه برسيم که هم‌اكنون چه چيزي بايد در اولويت قرار داده شود که بتواند به سود ارتش کشورمان پايان يابد.

به گزارش ياد شده، اصل اين ماجرا به زمان مبارزات انتخاباتي کلينتون بازمي‌گردد که وي در آن زم

منتشر شده در سایر