رفتن به نوشته‌ها

محدوديت‌ها نمي‌‌توانند جلوي پيشرفت را بگيرند

 

 استعداد، نبوغ و نوآوري در ذات هر ايراني هست و اگر بتوان آنها را در راستاي درست وصحيح پرورش داد، جايگاه‌هاي نخست هر مسابقه و نمايشگاهي در مورد اختراعات، از آنايرانيان خواهد بود؛ درست مانند مسابقات بين‌المللي زنان مخترع جهان در كره جنوبيكه تيم بيست نفره ايران در آن توانست به مقام قهرماني دست پيدا كند .

تيمي كه متشكلاز قهرماناني است كه نتيجه تلاش، ابتكار، فرهنگ غني و پايبندي جوانان خود را يدكمي‌‌كشد. يكي از جوانان اين مرز و بوم، جواني نوزده‌ ساله است كه توانسته به مقامنخست مخترعان زن جهان دست يابد .

گفتگوي ما را با اين جوان موفق و سربلند

منتشر شده در سایر