رفتن به نوشته‌ها

زنان مجرد می توانند فرزندخوانده داشته باشند

این مشکل از آنجا ناشی می شود که براساس قوانین موجود در کشور “ولایت قهری” غیر قابل سلب است و ۸۵ درصد کودکان تحت حمایت بهزیستی والدینی دارند که به علت اعتیاد، بزه‌‏کاری، انواع بیماری ها و یا مسایل اخلا%D

منتشر شده در اخبار زناناخبار کودکان و جوانان