رفتن به نوشته‌ها

دسته: حقوق زنان

دادن حق یکطرفه ازدواج مجدد به مردان، جفا به زن

آمنه شیرافکن : خاتمی، شاهروی را مجتهدی روشن ‌بین توصیف کرد و افزود: «قطعا آقای شاهرودی در این لایحه به موضوع عدالت توجه‌کرده‌‌اند چراکه ایشان…

برابری دیه زن و مرد(طرح نمایندگان اصولگرای مجلس)

جامعه زینب دارای هشت نماینده زن در مجلس است که همگی عضو جناح اصولگرای این مجلسند. بشنویدگزارش رادیویی ماریا سرسالاری از طرح برابری دیه زن…

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران ( مصوب جلسه ۵۴۶ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی ) شورای عالی انقلاب…