اخبار طلاق

دو سوم طلاق‌ها در کشور توافقی است

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان گفت: باید در دستگاه قضائی برای بررسی عوامل وقوع طلاق اطلاعات مناسبی جمع‌آوری و به ثبت برسد.
معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان در رابطه با این‌که کدام دس