رفتن به نوشته‌ها

ماه: آوریل 2017

کاهش ازدواج امر فرهنگی است نه اقتصادی

معاون پژوهشی انجمن مطالعات خانواده ایران گفت: دلایل افزایش سن ازدواج را باید در مسایل فرهنگی جست و جو کرد. وی افزود: درحوزه مدیریت فرهنگی در بخش…