رفتن به نوشته‌ها

ماه: اردیبهشت 1393

خانواده و مدرنیته – چالشهای نظام خانواده و دنیای مدرن

جامعه‌ و ساختار هر اجتماع‌ در حال‌ تغيير دچار مسائلي‌ خواسته‌ يا ناخواسته‌ خواهد شد كه‌ سهم‌ موارد درخواستي‌ نسبت‌ به‌ وقايع‌ و پيش‌آمدهاي‌ ناخواسته‌…

رئيس جمهور ايران از رشد جمعيت کشور دفاع کرد

آقای احمدی‌نژاد در گفتگوی خود با نمایندگان مجلس، از رشد خانواده دفاع کرد و گفت: “این ‌كه می‌گویند دو بچه كافی است، من با این…

هزار و 20 پسر در مقابل هزار دختر در کشور در سن ازدواج هست

رییس نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به این که حداقل یک‌هزار و 20 پسر در مقابل یک‌هزار دختر در کشور در سن ازدواج…