رفتن به نوشته‌ها

ماه: اسفند 1392

آخرین وضعیت صدور مجوز مراکز مشاوره ازدواج

راه‌اندازی علمی و دقیق مراکز مشاوره ازدواج و آموزش‌های خانواده برنامه‌ جدی وزارت جوانان وی با بیان اینکه از برنامه‌های جدی معاونت ساماندهی امور جوانان،…