رفتن به نوشته‌ها

ماه: نوامبر 2013

یک چهارم از مردان قربانی تجاوز، تعقیب، ویا خشونت خانگی

  خشونت خانگی مشکلی است که تنها به زنان محدود نمی شود. مردان هم ممکن است توسط شریک زندگی مونث یا مذکر خود مورد خشونت…