رفتن به نوشته‌ها

ماه: اکتبر 2013

مخالفت وزیر دادگستری با ازدواج سرپرست با فرزند خوانده و پاسخ نماینده مجلس

وزیر دادگستری گفت: باید بر روی لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست اصلاحاتی انجام شود تا تبصره ماده ۲۷ این لایحه برای افکار عمومی…