رفتن به نوشته‌ها

ماه: سپتامبر 2012

دادگاه به نخست وزیر زیمباوه اجازه ازدواج نداد

مورگان چانگیرای رهبر حزب جنبش برای تغییر دموکراتیک است. نامزد وی دختر یکی از اعضای ارشد حزب زانو پی اف، به رهبری رابرت موگابه، رییس…