رفتن به نوشته‌ها

ماه: مارس 2012

طرح ساماندهی مهریه تصویب شد ۱۱۰ سکه مهریه ملی !!!

ورود قانونگذار به موضوع مهریه جای تامل دارد ورود دولت و نمایندگان مجلس از سه سال قبل تاکنون به بحث مهریه موافقان و مخالفان زیادی…