رفتن به نوشته‌ها

ماه: اکتبر 2009

۱۲ میلیون دختر بالای ۲۰ سال در کشور مجرد هستند

وی گفت:یکی از مسائلی که امروزه شاهد اسراف در آن هستیم در خصوص هزینه‌های مراسم ازدواج است به طوری که  اخیرا در یک  ازدواج در تهران…