رفتن به نوشته‌ها

ماه: شهریور 1388

جویدن آدامس بدون قند پس از سزارین بهبودی را تسریع می‌کند

به گفته پژوهشگران مصری کاهش زمان بستری‌شدن در بیمارستان امتیاز مهمی به خصوص در کشورهای درحال توسعه محسوب می‌شود که منابع بهداشتی حدودی دارند.  این…