رفتن به نوشته‌ها

ماه: تیر 1388

مشاوره قبل از ازدواج ‌خروج ‌از ‌بحران ‌طلاق

قدرت‌الله هدايت كارشناس ارشد مشاوره بخصوص درحوزه خانواده است و بيش از آن كه به فعاليت مشاوره بپردازد، به پژوهش دراين حوزه مشغول است كه…