رفتن به نوشته‌ها

ماه: آبان 1387

يک دست لباس‌عروس با کت و شلوار 14 ميليون تومان

پيگيري هاي خبرنگار برنا از بازارهاي لباس عروس نشان مي دهد که قيمت لباس عروس در مناطق مختلف تهران با تفاوت هاي چشمگير و تعجب برانگيزي مواجه است.…