رفتن به نوشته‌ها

ماه: ژانویه 2008

چندهمسری و رها شدن، از جمله مشکلات زنان خاش

وی ادامه داد: از سوی دیگر کمبود اعتبارات بهزیستی خاش، کفاف پوشش تمام مددجویان نیازمند را نمی‌دهد، چه رسد به افرادی که رها شده‌اند. همچنین…