رفتن به نوشته‌ها

ماه: فروردین 1386

هزینه ازدواج در اسپانيا ‪ ۲۳‬هزار يورو

برگزاري مراسم ازدواج در اسپانيا بطور متوسط ‪ ۲۳‬هزار يورو معادل ‪۲۸‬ ميليون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان هزينه دارد. به گزارش ايرنا، فدراسيون مصرف‌كنندگان و…