رفتن به نوشته‌ها

ماه: آوریل 2006

توضیحات یک مرکز علمی اهل سنت درباره حکم ازدو

زیرا در پی انتشار گزارشی درباره رویکرد تازه علمای اهل سنت برای حل مشکل پیچیده زنان، یک مرکز علمی اهل سنت در این‌باره توضیحاتی برای…

توضیحات یک مرکز علمی اهل سنت درباره حکم ازدو

زیرا در پی انتشار گزارشی درباره رویکرد تازه علمای اهل سنت برای حل مشکل پیچیده زنان، یک مرکز علمی اهل سنت در این‌باره توضیحاتی برای…

واتیکان در باره استفاده از کاندوم نظر می دهد

خط مشی مذهبی واتیکان تا کنون عدم جواز استفاده از کاندوم برای مسیحیان کاتولیک بوده است. مسیحیان هرگز نباید از کاندوم استفاده کنند و به…

واتیکان در باره استفاده از کاندوم نظر می دهد

خط مشی مذهبی واتیکان تا کنون عدم جواز استفاده از کاندوم برای مسیحیان کاتولیک بوده است. مسیحیان هرگز نباید از کاندوم استفاده کنند و به…