رفتن به نوشته‌ها

ماه: اردیبهشت 1385

توضيحات يك مركز علمي اهل سنت درباره حكم ازدو

زيرا در پي انتشار گزارشي درباره رويكرد تازه علماي اهل سنت براي حل مشكل پيچيده زنان، يك مركز علمي اهل سنت در اين‌باره توضيحاتي براي…

توضيحات يك مركز علمي اهل سنت درباره حكم ازدو

زيرا در پي انتشار گزارشي درباره رويكرد تازه علماي اهل سنت براي حل مشكل پيچيده زنان، يك مركز علمي اهل سنت در اين‌باره توضيحاتي براي…

واتيکان در باره استفاده از کاندوم نظر می دهد

خط مشی مذهبی واتيکان تا کنون عدم جواز استفاده از کاندوم برای مسيحيان کاتوليک بوده است. مسيحيان هرگز نبايد از کاندوم استفاده کنند و به…

واتيکان در باره استفاده از کاندوم نظر می دهد

خط مشی مذهبی واتيکان تا کنون عدم جواز استفاده از کاندوم برای مسيحيان کاتوليک بوده است. مسيحيان هرگز نبايد از کاندوم استفاده کنند و به…