رفتن به نوشته‌ها

نویسنده: اردبیلی

تنها و نخستین موسسه NGO همسریابی وهمسرگزینی رهگیر ومشاوره ازدواج موفق در ایران و جهان موسسه فرهنگی خانواده امین می باشد که بامعرفی، رهگیری ، مشاوره و آموزش زوجهای موفقی به جامعه ایران وبرخی نقاط جهان تقدیم نموده.
موسسه درسه بخش فعال میباشد:

پژوهش و تحقیق پیرامون خانواده –طلاق – ازدواج واختلافات خانوادگی
(این بخش به طور مستمر در حال فعالیت میباشد و اطلاعات و آمار لازم را جهت هر چه علمی تر شدن اقدامات مشاورین به روز آمد میکند برای آشنایی بیشتر با این بخش میتوانید طی درخواستی از طریق تلفن و یا پست الکترونیک و یا مراجعه حضوری و دریافت مجموع اطلاعات به دست آمده اطلاعات و پژوهشهای خود را تکمیل نمایید).

آموزش گروهی زوجهای دوره عقد و نامزدی وزوجهای جوان در حال ازدواج
(دو دوره کوتاه مدت و دراز مدت تامین کننده هدف موسسه از این بخش برای به دست آوردن مهارتهای لازم پیرامون آشنایی ، نامزدی و پس از ازدواج میباشد) .

همسریابی وهمسرگزینی
این موسسه در ضمن معرفی صحیح گزینه و مراقبت زیاد از دیدارها و گفتارهای طرفین تلاش دارد از سطح یک مشاوره در حاشیه به مشاوره پی گیر وهدفمندتغییر مکان دهد بنابر همین نگرش ورویکرد بوده است که موج عظیم وخیل فراوان متقاضیان از سراسر ایران و جهان برای عضویت دراین موسسه پیش قدم شدند و اکنون بافعالیت های مجدانه ومیل واراده خویش توانسته اند زندگی پر از شیفتگی وآرامش خویش را آغازوادامه دهند. موسسه مراحل شش گانه خویش رااینگونه طی می کند که فردپس از عضویت وتشکیل پرونده نه بسیار مفصل و طولانی می تواند یاکمک مشاوراقدام به انتخاب افرادی متناسب وضعیت سنی و تحصیلی و غیره از طریق فرمهای مشخصات اعضاء بنماید که پرواضح است این انتخابها خواسته و ناخواسته زیر نظر یکی از مشاورین موسسه خواهد بود .
مهمترین نکته آنکه جنس انتخاب گردر موسسه فقط مردان نیستند وزنان همچون مردان از این نعمت خداداد برخوردارند و در نهایت باکمک مشاورین فرد مورد نظر را انتخاب وسپس باموافقت وی دو ملاقات درموسسه برگزار ودرپی آن مشاوره وراهنمایی های لازم را ارائه می نمایند درصورت موفقیت و موافقت مشاورین و خانواده ها ملاقاتی بیرون از موسسه صورت می گیرد و پس از این ملاقاتهای سه گانه نوبت به بررسی طرفین از سوی روانکاو و پزشک متخصص سلامت جسمی و جنسی شده تا نظرات خویش را ارائه و در صورت سلامت روحی و جسمی و جنسی طرفین خانواده ها به موسسه دعوت و گزارش کامل از روند موسسه ونظرات مشاورین تقدیم حضور مادران و یا نماینده اصلی خانواده تقدیم می گردد.
در صورت کسب موافقت اولیه از سوی خانواده ها از طرفین دعوت می شود تا دراولین فرصت ممکن جهت مراسم خواستگاری تماس لازم را بایکدیگر برقرار واز این پس طی راهنمائی لازم ومشاوره باخانواده های طرفین سعی می کنیم بهترین وضعیت ممکن را در برابر ایشان باز نموده وپس از طی مراسم سنتی و آزمایش خون کلاسهای آموزشی و ارتقا و مهارتهای همسر داری در دوره ای کوتاه و فشرده زوجین را آماده زندگی جدید می کنیم .
نقش آموزشها ،مشاوره ها ،و یاری موسسه در امنیت و سلامت خانواده های نوپایی تربیت یافته از سوی موسسه آنقدر زیاد است که موجب می شود علاوه بر پایداری ادامه روند منطقی و صحیح بوجود آمده ادامه یافته و ضمانت برقراری رابطه سالم نیز برقرار گردد.
پس این شیوه یعنی همسریابی و همسرگزینی ره گیر و پی گیر چندین ویژگی دارد:
۱- فراوانی مورد در معرفی برای ازدواج.
۲- سرعت و دقت بیشتردر معرفی .
۳- نظارت و کنترل علمی و اخلاقی برروند آشنائی .
۴- امانت داری و حفظ ارزشهای فرهنگی طرفین.
۵- جلوگیری از ظلم هر یک از طرفین با دیگری با رعایت ظوابط و قوانین موسسه.
۶- جلوگیری از ازدواجی که امکان فروپاشی داشته باشد .
۷- برگزاری کلاسهای آموزشی درتامین امنیت اخلاقی و ارتقا مهارتهای زوجین.
۸- بررسی سلامت روحی و جسمی و جنسی هریک از زوجین بصورت علمی .
۹- جلوگیری از عشق های گذرا و بی پشتوانه که هرگز نمی تواند تامین امنیت دوام خانواده را بنماید.
۱۰-حفظ ارزشها هیچ سنتی و جایگاه نقش خانواده در موضوع ازدواج فرزندان خود.
۱۱-جلوگیری واعلام خطر در خصوص سنتهای دست وپاگیر که مانع ازدواج و یا سلامت خانواده باشند .
۱۲-روشهای حفظ و حراست از حریم خانواده و پاسداری از کیان آن .

بازار همسریابی و عروسی در بلغارستان …!

گروهی از دختران دم بخت در سال چندین بار در گردهمایی “کالادژی”ها که در پارک موسوم به “بازار عروس” بلغارستان برای یافتن همسر برگزار می‌شود…